Hình ảnh hoạt động trong ngày Hội đọc sách ngày 27/4/2019 tại Trường THCS Thị Trấn