Chuẩn bị cho Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “Cha mẹ cùng con đọc sách” năm 2019