GIÁO TRÌNH TIN HỌC THEO CHUẨN KỶ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Do tài liệu, giáo trình lớn nên không đưa lên web được nên mình đưa qua link google. mọi người bấm chuột phải vào link bên dưới và chọn đi đến… để vào link google của mình để tải nhe. Đây là giáo trình được biên soạn theo chuẩn CNTT theo khung 6 bật.
https://drive.google.com/drive/folders/1WKhh_ZhNIrOslKN-rxYA9wdj75BYPfL3?usp=sharing