Bộ phần mềm theo dự án YouthSpark Digital Inclusion (YDI)

Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Tổng hợp các phần mềm dạy học theo dự án YouthSpark Digital Inclusion. Gồm có (SweetHome3D_Đồ họa 3D; Kodu_Lập trình 3D; Movie Maker_Dựng phim; Scratch_Lập trình 2D).
link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1n4PzSbZ01zse-fpuYUNZDKwJvkJiJmVi?usp=sharing