Tài liệu tập huấn soạn giảng E-Learning cho giáo viên trường THCS Thị Trấn

Quý thầy cô vào link bên dưới để tải tài liệu về máy

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17624casZJU5sCa-WiK0K8mUrWYgJTcoq?ogsrc=32