Nhóm Hóa – Sinh tích cực hoàn thiện Đồ dùng dạy học tham gia trong ngày Hội Giáo dục

Thực hiện kế hoach của nhà trường trong thực hiện các nhiệm vụ trong ngày Hội giáo dục huyện Vĩnh Thuận. Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường nhóm Hóa – Sinh đăng kí và hoàn thành sản phẩm dự thi “Bộ sưu tập vỏ thâm mềm” trong bộ môn Sinh học ở Trường THCS .

WP_20190122_16_12_18_Pro

Bộ sư tập này giúp cho học sinh biết một số thân mềm mà các em thường gặp, ứng dụng trong thực tế cuộc sống,…. Nhóm cũng đã tích cực bổ sung, chỉnh sửa hàng năm trong đó các cô Dương, Hồng Phước, Trần Thị Thu Mùi, Nguyễn Thị Hiền, thầy Lê Hồng Trắng, Ngô Văn Bảy tiếp sức tạo phong trào lan tỏa trong nhà trường về đồ dùng dạy học tự làm.