TÀI NGUYÊN DOWNLOAD

Bộ phần mềm theo dự án YouthSpark Digital Inclusion (YDI)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm học tập xử lý âm thanh Audacity

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm học tập xử lý ảnh GIMP

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

GIÁO TRÌNH TIN HỌC THEO CHUẨN KỶ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm ZoomIt

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Windows Movie Maker

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ phần mềm theo dự án YouthSpark Digital Inclusion

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 712345...Cuối »