Phần mềm – Tiện ích

Bộ phần mềm theo dự án YouthSpark Digital Inclusion (YDI)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm học tập xử lý âm thanh Audacity

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm học tập xử lý ảnh GIMP

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm ZoomIt

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Windows Movie Maker

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ phần mềm theo dự án YouthSpark Digital Inclusion

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm MathType – Soạn công thức, tạo ký hiệu toán học

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

PHẦN MỀM GIẢM KÍCH THỨC NHIỀU HÌNH ẢNH CÙNG LÚC Fotosizer

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TeamViewer Kết Nối Mọi Lúc, Mọi Nơi

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123