TỔ SỬ-ĐỊA-HÓA-SINH

Nhóm Hóa – Sinh tích cực hoàn thiện Đồ dùng dạy học tham gia trong ngày Hội Giáo dục

Nhóm Hóa – Sinh tích cực hoàn thiện Đồ dùng dạy học tham gia trong ngày Hội Giáo dục

Thực hiện kế hoach của nhà trường trong thực hiện các nhiệm vụ trong ngày Hội giáo dục huyện Vĩnh Thuận. Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường nhóm Hóa – Sinh đăng kí và hoàn thành...

Trang 1 / 212