TỔ NGOẠI NGỮ

ENGLISH SPEAKING CLUB

ENGLISH SPEAKING CLUB

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 09-12-2018 Trường THCS Thị Trấn  tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh Tại phòng nghe nhìn với mục đích: 1. Xây dựng môi trường ngôn ngữ nhằm giúp học sinh luyện...

Gương mặt tiêu biểu năm học 2017 – 2018 (Phần 1)

Gương mặt tiêu biểu năm học 2017 – 2018 (Phần 1)

Năm học 2017-2018 Trường THCS Thị Trấn đạt nhiều thành tích trong đó có phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thầy Nguyễn Trung Giang, thầy Trương Trung Kiên, cô Lê Thị Anh Đào, thầy Tiền Thanh...

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THAM HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THAM HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2017, Sở Giáo dục và đào tạo Kiên Giang tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh dành cho học sinh trung học. Ngoài cuộc thi hùng biện còn có...

Trang 1 / 212