– Thông tin khác

Lao động vệ sinh trường lớp

Lao động vệ sinh trường lớp

Thực hiện kế hoạch lao động của nhà trường năm học 2018-2019, sáng 27/12/2018 các lớp tiến hành lao động tập thể toàn trường để cuối năm đạt các tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp theo sự chỉ...

Học sinh lao động, vệ sinh lớp học đầu năm học 2018-2019

Học sinh lao động, vệ sinh lớp học đầu năm học 2018-2019

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, sáng 07/8/2018 thầy cô các lớp tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh chủ yếu trong lớp học và hành lang. Các em học...