LAO ĐỘNG-CS VẬT CHẤT

Lao động vệ sinh trường lớp

Lao động vệ sinh trường lớp

Thực hiện kế hoạch lao động của nhà trường năm học 2018-2019, sáng 27/12/2018 các lớp tiến hành lao động tập thể toàn trường để cuối năm đạt các tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp theo sự chỉ...

Học sinh lao động, vệ sinh lớp học đầu năm học 2018-2019

Học sinh lao động, vệ sinh lớp học đầu năm học 2018-2019

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, sáng 07/8/2018 thầy cô các lớp tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh chủ yếu trong lớp học và hành lang. Các em học...

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN LAO ĐỘNG CHUẨN BỊ ĐÓN LỄ 20/11/2017

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN LAO ĐỘNG CHUẨN BỊ ĐÓN LỄ 20/11/2017

Chiều ngày 17/11/2017 chi đoàn giáo viên tổ chức lao động vệ sinh “hòn non bộ” Một phần trong khung viên nhà trường. Góp phần làm đẹp thêm vẻ mỹ quan của nhà trường. Trong buổi lao động các...