Phương pháp dạy học

Trường THCS Thị Trấn tổ chức tập huấn chuyên môn tại trường.

Trường THCS Thị Trấn tổ chức tập huấn chuyên môn tại trường.

Hai ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2018, Trường THCS Thị trấn tổ chức tập huấn chuyên môn tại trường. Tham gia có Thầy Văn Công Mãi, Giáo viên Mĩ Thuật – Báo cáo viên, cùng giáo viên...

Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường phổ thông

Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách tăng cường áp dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy ở trường phổ thông

VIDEOBên cạnh việc đổi mới PPDH bằng Infographic mà tôi chia sẻ đến thầy cô ở bài viết trước thì việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là sự hỗ trợ của Powerpoint trong giảng dạy là...

Đổi mới PPDH bằng Infographic

Đổi mới PPDH bằng Infographic

Trong việc đẩy mạnh đổi mới phướng pháp dạy học hiện nay ta thấy có nhiều phương pháp dạy tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Giáo viên chỉ đóng vai trò là người...

Giáo viên Trường THCS Thị Trấn tham gia các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018-2019

Giáo viên Trường THCS Thị Trấn tham gia các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2018-2019

Trường THCS Thị Trấn là 1 trong 3 địa điểm được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tổ chức triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý  và giáo viên cấp huyện năm học 2018-2019, diễn ra trong...