Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN             TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 
Số:       /BC-THCSTTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
        Vĩnh Thuận, ngày 21  tháng  05 năm 2015

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ  

năm học 2015-2016

 

 1. PHẦN MỞ ĐẦU
 2. THUẬN LỢI

Trường THCS Thị Trấn luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận. Đặc biệt, tập thể cán bộ giáo viên Nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao khi thực hiện Nội quy cơ quan, Nghị quyết của chi bộ trường, Nghị quyết của hội nghị công chức viên chức. Ban Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban giám hiệu trường phối hợp đồng bộ trong hoạt động chung của Nhà trường. Nhà trường cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đào tạo và được ký kết thực hiện trong Hội nghị cán bộ – công chức – viên chức của trường. 100% Công chức – viên chức đều tán thành và cùng thực hiện.

– Nguồn nhân lực của Nhà trường phát triển khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn chiếm tỷ lệ 74,6 %. Đa số cán bộ, giáo viên của trường đều thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong công tác quản lý nhà trường.

– Công tác thi đua khen thưởng được lãnh đạo nhà trường thực hiện thường xuyên, khen thưởng kịp thời, đúng qui định.

– Công tác xã hội hoá giáo dục luôn được Nhà trường quan tâm như tranh thủ sự ủng hộ của Phụ huynh học sinh, các tổ chức xã hội khác, khen thưởng động viên kịp thời những học sinh nghèo vượt khó học khá giỏi, giúp các em giảm phần nào khó khăn có điều kiện đến trường.

 1. KHÓ KHĂN

– Phần lớn do gia đình không có điều kiện kinh tế nên phải đi làm ăn xa dẫn đến học sinh thiếu động cơ học tập, ham chơi đua đòi, năng lực học tập giảm,  mặc dù Ban giám hiệu và Đoàn thể đã dùng nhiều biện pháp hạn chế số lượng học sinh chuyển đi nơi khác , nhưng số lượng học sinh chuyển đi nhiều và có nguy cơ tiếp tục chuyển đi trong hè.

– Còn một bộ phận cha, mẹ học sinh nhận thức còn hạn chế, ít quan tâm đến con em mình, giao khoán các em cho nhà trường, do đó vẫn còn những học sinh vi phạm nội qui, dẫn đến tình trạng bị Nhà trường khiển trách, cảnh cáo hoặc buộc thôi học.

           CÁC CĂN CỨ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015:

Căn cứ vào Quyết định số 688/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/07/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số1080/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 30/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015.

Căn cứ Công văn số 75/PGDĐT-THCS ngày 03/09/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

 

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
 2. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, họp Chi bộ, lãnh đạo nhà trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên của trường phải gương mẫu chấp hành tốt nội quy cơ quan; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; phải luôn tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý qua đồng nghiệp, qua sách báo, tài liệu, qua mạng internet.

Ban Giám hiệu trường phân công Giáo viên chủ nhiệm và Đoàn trường thường xuyên giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, có ý thức chấp hành tốt nội qui nhà trường, an toàn giao thông.

 1. Thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tự phê bình và phê bình, gắn với đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2014; đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

          Chi bộ đã thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nghiêm túc đúng qui định. Tập thể Chi ủy và Đảng viên đã nêu cụ thể những ưu khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ và đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Chi bộ và Đảng ủy Thị Trấn .

Cuối năm 2014, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Thị Trấn, Chi bộ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, thực hiện phê bình và tự phê bình gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; cụ thể: có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành  nhiệm vụ; có 04/26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị cấp trên khen thưởng

 1. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, kết hợp các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành.

Chi bộ nhà trường luôn nhắc nhở CB – GV – NV việc thực hiện kế hoạch cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 03 của Bộ chính trị, mỗi cá nhân phải tự đề ra cho mình một kế hoạch học tập và làm theo trong năm 2014 và tiếp tục thực hiện chuyên đề 2015, nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự trở thành những con người có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm học Nhà trường đã triển khai việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong Hội nghị Công chức – viên chức. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều ký kết thực hiện. Bên cạnh đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kết hợp cùng đoàn trường lồng ghép chủ trương này của ngành vào trong tiết hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp, chẳng hạn cho học sinh thảo luận phương pháp học tập tích cực, phương pháp tự học ở nhà,… Từ đó nâng cao kỹ năng làm bài nắm vững kiến thức cơ bản, học thật thi thật, đánh giá đúng khả năng học sinh. Nhà trường luôn chú trọng nhắc nhở CB-GV thực hiện tốt qui định của ngành về chuẩn đạo đức nhà giáo gắn liền với khẩu hiệu của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngay từ đầu năm học, tất cả các thành viên trong trường đều tích cực tham gia phong trào sôi nổi, nhiệt tình. Thông qua tiết sinh hoạt đầu tuần, Đoàn trường tổ chức biểu diễn văn nghệ : các bài hát về trường lớp, thầy cô, quê hương đất nước, …hoặc diễn tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông, bài trừ các tệ nạn xã hội,…. Xây dựng khung thời gian và nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đã tổ chức thực hiện vào buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ hàng tuần và  lồng ghép trong tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tháng. Nhà trường chỉ đạo Chi đoàn giáo viên và Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chấp hành nghiêm túc An toàn giao thông cho học sinh và có kiểm tra việc thực hiện An toàn giao thông định kỳ hàng tháng, tuần. Từ đó giúp cho học sinh có thêm kỹ năng sống trong cuộc sống, thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề hàng tháng nghiêm túc, học sinh mạnh dạn tham gia các hoạt động trên lớp, tự tổ chức các tiết hoạt động theo hướng dẫn của GVCN, hướng dẫn cho học sinh kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp (đối với học sinh lớp 9), hoặc thảo luận về các chủ đề khác. Nhà trường coi trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy học sinh để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh.

 1. Nhận xét đánh giá

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của đảng. Đảng viên chi bộ trường nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê.

Nhà trường thực hiện tốt chủ đề của ngành, đánh giá sát chất lượng của học sinh. Mỗi cá nhân đều có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

 1. QUY MÔ SỐ LƯỢNG

– Năm học 2014 – 2015:

+ Tổng số nhân sự: 63

+ Cao đẳng : 14,  Đại học: 47, khác : 2

+ Tổng số lớp: 28

+ Tổng số học sinh: 1013 đầu năm học, cuối năm là 956 học sinh: Chuyển đi 42 học sinh, bỏ học 7( tỉ lệ 0,7%), chuyển đến 2 học sinh .

-Huy động học sinh so với kế hoạch, so với dân số trong độ tuổi và so với cùng kỳ năm trước: Kế hoạch huy động hằng  năm đạt từ 98% trở lên; trong thực hiện đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2015, huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 119/119, tỷ lệ 100%.

-Xây dựng quy mô giáo dục, thực hiện ưu tiên đối với học sinh con người dân tộc Khmer, học sinh con có cha mẹ thuộc diện hưởng chế độ chính sách, học sinh con bị mồ côi không nơi nương tựa. Trong thực hiện đảm bảo tốt chính sách hỗ trợ, ưu tiên, khuyến khích học sinh con người dân tộc Khmer me, học sinh con người hưởng chế độ chính sách, giúp các em ổn định học tập, gia đình thấy được sự quan tâm đầu tư nâng cao trình độ dân trí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

– Nhận xét, đánh giá chung: Đơn vị xây dựng và thực tốt kế hoạch về: quy mô trường lớp, trên cơ sở khảo sát thực tế. Công tác huy động luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thực hiện chú ý đối tượng chính sách, đối tượng trẻ thiệt thòi, đảm bảo tốt việc ưu tiên, khuyến khích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư trên địa bàn.

III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

 1. Giáo dục Trung học cơ sở

1.1. Phát triển qui mô số lượng

– Nhân sự nhà trường 63, tỷ lệ giáo viên 1,9/lớp .

-Toàn trường hiện có 44 Phòng ; trong đó sử dụng như sau:  5  phòng học bộ môn ,  2 phòng thực hành tin học,1 phòng thư viện,1 phòng thiết bị, 28 phòng học và 8 phòng khác và 1 hội trường đa năng.

1.2. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

– Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn dự giờ rút kinh nghiệm, dự giờ xếp loại giáo viên từ 1-2 tiết/giáo viên. Trong học kỳ, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng thường xuyên dự giờ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra đề kiểm tra định kỳ của  học sinh…đánh giá sát năng lực học tập của học sinh.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành gắn với các phong trào thi đua, đổi mới giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Từ đó có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục trong nhà trường.

– Thường xuyên triển khai công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý trong nhà trường; chú trọng việc thực hiện kỷ cương nền nếp, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.Trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và phòng giáo dục tổ chức cụ thể: Bồi dưỡng thường xuyên: 100% GV dự theo chuyên môn; có 100% CB-GV-CNV nhà trường dự bồi dưỡng chính trị hè;  100% giáo viên dự triển khai nhiệm vụ năm học của PGD (nhà trường tổ chức triển khai lại trong cuộc họp HĐSP);  Có 02 giáo viên dự tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại Hà Tiên;  Có 02 giáo viên dự tập huấn sử dụng phần mềm Smas 3.0 tại phòng giáo dục và đã triễn khai cho 100% giáo viên trong nhà trường;  Có 02 giáo viên dự tập huấn trường học kết nối tại Phòng GD&ĐT.

Thường xuyên triển khai công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý trong nhà trường; chú trọng việc thực hiện kỷ cương nền nếp, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Kết quả các hội thi:  Thi “Văn hay-Chữ tốt” cấp huyện đạt 01 giải ; Học sinh giỏi THCS cấp huyện đạt 21 giải (1 giải nhất, 6 giải Nhì; 3 giải Ba và 11 giải KK) . Giải Tiếng Anh qua mạng cấp huyện  đạt 14  HS . HSG cấp tỉnh đạt 1 giải ba môn hóa học, 2 giải  khuyến khích thuộc môn Toán và môn tiếng Anh.

Kết quả 2 mặt GD:

+Hạnh kiểm: Tốt 602/956, tỷ lệ 63%                  Khá : 297/956, tỷ lệ 31,1%

Trung bình 52/956, tỷ lệ 5,4% Yếu: 5 /956, tỷ lệ 0,8%

+Học lực:    Giỏi 224/956, tỷ lệ 23,4%                 Khá 341/956, tỷ lệ 35,7%

Trung bình 360/956, tỷ lệ 37,7%      Yếu 27/956, tỷ lệ 2,8%

– GVDG cấp trường đạt 35/48 giáo viên , tỷ lệ 72,9%.

– Ứng dụng CNTT 51/51 giáo viên sử dụng ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

1.3 Công tác Phổ cập giáo dục THCS:

Công tác Phổ cập giáo dục THCS được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND Thị Trấn, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục THCS huyện; nhận thức về công tác Phổ cập giáo dục THCS trong nhà trường của cán bộ, viên chức được nâng cao, 100% tham gia công tác Phổ cập giáo dục THCS trên tinh thần tự giác, trách nhiệm. Kết quả thực hiện, đơn vị luôn giữ vững chuẩn Phổ cập giáo dục THCS hàng năm: năm 2014, tỷ lệ chuẩn Phổ cập giáo dục THCS là 539/589, đạt 91,51%.

1.4. Nhận xét, đánh giá:

– Nhà trường thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; sát với năng lực học tập của học sinh, việc quản lý điểm chặt chẽ trên website của trường. Không để xảy ra tình trạng giáo viên sửa điểm, đánh giá học sinh sai lệch kết quả.

– Việc phối hợp giữa các bộ phận rất đồng bộ; linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khen kịp thời những cá nhân có thành tích tốt, từ đó khích lệ tinh thần cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy chưa hiệu quả, một số CB, GV chưa có kế hoạch tự bồi dưỡng kiến thức CNTT. Việc sử dụng thiết bị giảng dạy chưa thường xuyên, hiệu quả không cao.Đơn vị thực hiện duy trì tốt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS, góp phần giữ vững chỉ tiêu chất lượng giáo dục trên địa bàn.

2.Công nghệ thông tin:

2.1. Đầu tư cơ sở vật chất:

Nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin cho công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục như: có đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, dành cho việc truy cập tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của Giáo viên và Học sinh; mua sắm bổ sung 04 máy tính xách tay, sửa chữa phòng máy và thay mới các đầu CPU đã hư…

2.2. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy:

          Nhà trường có 02 phòng nghe nhìn dùng cho việc trình chiếu giảng dạy của giáo viên; đa số cán bộ quản lý và gíao viên đều ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Kế hoạch nhà trường mỗi giáo viên đều có 1-2 tiết có ứng dụng CNTT trên mỗi học kỳ. Đến cuối năm học đã có    tiết giảng dạy bằng bài giảng điện tử. Giáo viên nhận thông tin và trao đổi thông tin, thông báo , trao đổi chuyên môn qua địa chỉ mail cá nhân

Nhà trường có 2 phòng máy vi tính với: 40 máy con và 2 máy chủ , có 3 đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, dành cho việc truy cập tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của Giáo viên và Học sinh; mua sắm bổ sung 07 màn hình 60inch phục vụ cho công tác giảng dạy.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Nhà trường thực hiện phần mềm quản lý nhân sự PMIS, quản lý học sinh EMIS,SMAS thuận tiện trong quản lý điểm và quản lý hoạt động dạy và học.

2.4. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của học sinh  tốt dẫn đến kết quả dạy và học ngày một nâng lên. Sự phối hợp giữa các bộ phân trong nhà trường thuận tiện hơn từ đó chất lượng giảng dạy  ngày càng cao.

Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy chưa hiệu quả, một số CB, GV chưa có kế hoạch tự bồi dưỡng kiến thực CNTT. Việc sử dụng thiết bị giảng dạy chưa thường xuyên,

 1. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

3.1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Quán triệt Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 4  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Tổ chức kiểm tra

  –Công tác duy trì trường chuẩn quốc gia :  trường đã hoàn thành công tác bổ sung hồ sơ duy trì trường chuẩn quốc gia.

– Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: trường đã có kế hoạch từ năm học 2013-2014 và tiến hành công tác kiểm định kết quả được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào tháng 2/2015.

3.3. Nhận xét, đánh giá

Đơn vị nhận thức được vai trò của công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường. Xây dựng tốt kế hoạch thực hiện tự kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong đơn vị đạt kết quả khá tốt, góp phần thiết thực trong nâng cao chất lượng chung của nhà trường, giữ vững tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia.

 1. THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1.1. Thực trạng, phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

– Tổng số cán bộ giáo viên: 63, nữ: 31, trong đó:

+ Đảng viên: 27

+ Cán bộ quản lý: 03

+ Giáo viên:         55

+ Nhân viên: 05

– Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 47

+ Cao đẳng: 14

+ Khác: 02

1.2. Phát triển đảng theo Chỉ thị 34

          – Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, bí thư – Hiệu trưởng nhà trường, thường xuyên tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học ngày càng được nâng lên.

– Hàng tháng, thông qua các buổi họp chi bộ, họp hội đồng sinh hoạt chính trị, tư tưởng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo cho đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường. Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt  Đội, sinh hoạt ngoại khóa. Trên cơ sở đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lòng yêu nghề, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh.

– Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ đó góp phần bồi dưỡng lập trường, đạo đức cách mạng và giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và học sinh trong trường.

– Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng và đoàn thể trong trường được chuyển biến tích cực. Tổ chức đảng và đoàn thể trong trường được củng cố, phát triển.

– Trong  năm học 2014-2015 kết nạp 3 đồng chí đảng viên mới. ; cấp trên chấm công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với số điểm 100/100.

-Năm 2014 chi bộ đạt tiêu chuẩn “ Chi bộ trong sạch, vững mạnh ’’.

1.3. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

– Tập thể Chi bộ, BGH thường xuyên chú trọng việc đào tạo trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lí, giáo viên bộ môn cốt cán, đầu đàn với tầm nhìn xa, vừa chú trọng đến tiêu chí chất lượng, vừa chú trọng đến tính kế thừa, phát triển.

– Trong năm học 2014– 2015, nhà trường tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn khi cấp trên điều động, ngòai ra giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn, tự bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; nghiệp vụ qua dự giờ đồng nghiệp, sách báo, internet và các kênh thông tin đại chúng khác.

– Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên. Ngoài ra trong năm học giáo viên còn tự bồi dưỡng chứng chỉ như: B ngoại ngữ, A tin học, liên thông lên đại học…

– Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.

1.4. Nhận xét, đánh giá.

          – Công tác tổ chức cán bộ được nhà trường quan tâm đúng mức, nguồn nhân lực của Nhà trường phát triển khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo  Đại học chiếm tỷ lệ 72,3% và sẽ phát triển trong thời gian tới. Đa số cán bộ, giáo viên của trường đều thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong công tác quản lý nhà trường.

– Việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, viên chức được Chi bộ, BGH  thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; công tác quản lí cán bộ, công chức, viên chức khá chặt chẽ.Đầu năm học 2014-2015 nhà trường đã làm công tác tham mưu cho Phòng giáo dục đề bạt và bổ nhiệm bổ sung 1 phó hiệu trưởng.

 1. Công tác thanh tra

2.1. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Kết quả đạt được

– Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học và luôn kiểm tra nhắc nhở các bộ phận  thực hiện theo kế hoạch hàng tháng đạt kết quả:

+ Kiểm tra toàn diện giáo viên:55/55  , tỷ lệ: 100%

+ Dự giờ xếp loại giáo viên: 110  tiết, dự giờ rút kinh nghiệm: 55  tiết.

+ Kiểm tra hồ sơ GV:  có 36 lần kiểm tra hồ sơ (1 lần /tổ CM/tháng.)

+ 100% GV sử dụng ĐDDH khi lên lớp , thực hiện đúng qui định các tiết có thực hành thí nghiệm.

+Kiểm tra giáo án: có 72 lần kiểm tra; 2 tuần kiểm 1 lần ( GV soạn trước 2 tuần )

+ Sinh hoạt tổ CM:  có 36  buổi (2 tuần /lần.)

+ Thực hiện tự chọn: đúng theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông

– Ban giám hiệu trường kết hợp với tổ trưởng dự giờ kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra hồ sơ giáo viên chủ nhiệm như: sổ chủ nhiệm, giáo án hoạt động ngòai giờ lên lớp, hướng nghiệp; cuối năm học có đánh giá, xếp lọai công tác chủ nhiệm: Tổng số GVCN: 28, cuối năm học có     giáo viên chủ nhiệm đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT.

– BGH tổ chức kiểm tra việc vào điểm, kiểm tra thực hiện phân phối chương trình qua kiểm tra sổ đầu bài. Tất cả các giáo viên vào điểm, thực hiện phân phối chương trình  đúng quy định.( kiểm tra hàng tháng )

– BGH kết hợp ban thanh tra nhân dân kiểm tra việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, kiểm tra cơ sở vật chất…

– Kết quả cuối năm học

2.2. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Chi bộ, ban giám hiệu thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, giáo viên; chú trọng nắm bắt tình hình thực tế và dư luận xã hội để kịp thời khắc phục những vấn đề bức xúc xã hội như: không để xảy ra tình trạng chạy trường, chạy lớp, không để xảy ra tình trạng dạy thêm học thêm tiêu cực và lạm thu với học sinh và không để tiêu cực trong kiểm tra, thi cử, đánh giá học sinh; không có dấu hiệu sai phạm gì ở năm học  .

2.3. Xây dựng đội ngũ

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015, qua đại hội công nhân viên chức tập thể nhà trường có ban thanh tra nhân dân. Các đoàn thể: công đoàn, Đoàn, hội, giáo viên, nhân viên trong trường theo kế hoạch thực hiện đúng quy trình, khách quan và thực chất.

2.4. Xử lý sau thanh tra, kiểm tra

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ từ đó có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành.

2.5. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường đã làm tốt công tác thanh tra: xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, các bộ phận thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình và thực chất từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

 1. Kế hoạch Tài chính

3.1. Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình…phát triển giáo dục và đào tạo.

Nhà trường tiếp tục thực hiện về phân cấp quản lý giáo dục; tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định về tài chính và công khai tài chính đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện công khai bằng các hình thức như: công khai trong họp Hội đồng sư phạm nhà trường, thông báo trong văn phòng nhà trường, bảng tin nhà trường,…

3.2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

– Xây dựng kế hoạch tài chính theo đúng quy định tài chính của cấp trên

– Thu chi theo đúng quy định.

Nhà trường công khai tài chính theo thông tư 09

– Nhà trường công khai thu chi ngoài ngân sách theo đúng quy định

3.3. Điều hành các nguồn kinh phí từ trung ương đến địa phương.

Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định.

3.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

          Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc chi tiêu trong trường theo quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm triệt để.

3.5. Đầu tư trang thiết bị, thư viện

Trang bị đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh, các thiết bị hiện có đủ sử dụng cho dạy và học.

Theo từng quý, nhà trường mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động chung.

3.6. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học từ đó có tác dụng thiết thực đến chất lượng giáo dục.

 1. Tăng cường cơ sở vật chất

4.1. Thực trạng phát triển hệ thống trường lớp; số lượng, chất lượng.

          Trong năm học 2014-2015: Đủ phòng học, phòng thực hành, phòng nghe nhìn.

4.2. Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp.

Nhà trường đã quy hoạch mạng lưới trường lớp năm 2014-2015.

Qui hoạch : 28 lớp /1003 HS , bình quân 35,8 HS/lớp

4.3. Quản lý các nguồn vốn

Nhà trường nghiêm túc thực hiện đúng quy định tài chính của cấp trên.

4.4. Nhận xét, đánh giá

Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được nâng lên nhưng còn nhiều khó khăn: Khu sân sinh hoạt thấp, ngập nước trong mùa mưa.

 1. Cải cách hành chính, thi đua- khen thưởng

5.1. Thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

– Nhà trường từng bước cải cách  hành chính theo đúng quy định của sở

          – Thủ tục chuyển trường, cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của ngành.

5.2. Áp dụng cơ chế “Mt cửa”, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị đã góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành cho từng tổ chuyên môn, từng bộ phận đoàn thể  cũng như từng cá nhân giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nhà trường có văn thư, thành lập được bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ theo cơ chế “ Một cửa”; Tất cả công văn đến và đi đều qua văn thư.

5.3. Thực hiện thi đua – khen thưởng đúng thực chất, hạn chế bệnh thành tích. Tổ chức thi đua khối, cụm, xây dựng tiêu chí thi đua.

Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng cho học sinh và giáo viên, khen thưởng kịp thời và có tác dụng thiết thực động viên phong trào dạy và học từ đó nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục như khen thưởng học sinh đạt kết  quả  trong các kỳ  thi cấp trường , cấp huyện . Ngoài ra hàng tuần còn có khen thưởng học sinh đạt thành tích cao do hội PHHS của lớp vận động.Kết quả năm học  đã khen thưởng học sinh là   giải thi cấp huyện.Cuối năm học đã khen thưởng 565 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến , đồng thời cũng khen thưởng học sinh kịp thời trong các kỳ thi do huyện, Sở tổ chức.

Trường cũng đã tham gia xây dựng tiêu chí thi đua của cụm, khối THCS và làm hồ sơ đăng ký kịp thời.

Trường được đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực là xuất sắc và trường Xanh- sạch- đẹp mức độ 2.

Được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2014

5.4. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng ở đơn vị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 1. Hoạt động các đoàn thể, thực hiện xã hội hóa

6.1. Xây dựng bộ máy, đội ngũ các tổ chức đoàn thể.

Nhà trường thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên,dưới sự chỉ đạo của BGH, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, các phong trào của ngành, của địa phương.

          6.2. Tổ chức thực hiện các phong trào mang tính đặc trưng của đoàn thể

  Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận độngHọc tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện phong tràohai khôngdo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động… tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phối hợp với CĐCS tổ chức triển khai thực hiện,  kết quả 100% GV trường đều đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không vi phạm TTATGT , không vi phạm cuộc vận động hai không.

– Không vi phạm đạo đức nhà giáo.

Công đòan trường luôn chú trọng nhiều đến phong trào giao lưu học hỏi, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên như: khen thưởng cuối năm, tặng quà nhân dịp lễ 20/11, tết Nguyên đán,…

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tuyên truyền: an toàn giao thông, tệ nạn ma túy, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường…qua đó nâng cao nhận thức của học sinh.

6.3. Công tác Đoàn, Hội, Đội

Hoạt động công tác chi đoàn giáo viên , Đội ổn định, có nề nếp và đều đạt tiêu chí của cơ sở đoàn thể vững mạnh xuất sắc.Đội TNTPHCM đã tổ chức cho HS tham quan khu di tích Ranh Hạt, … tham gia các phong trào thi làm báo tường , vẽ tranh, ngày hội văn hóa các dân tộc, kể chuyện về bác Hồ… do nhà thiếu nhi và phòng giáo dục tổ chức.Kết quả thi đua hoạt động Đội (gồm phong trào, thi đua cờ đỏ tuần) có 4 chi đội dẫn đầu phong trào đó là chi đội các lớp 6/1,7/7,8/2,9/3.

6.4. Thực hiện xã hội hóa giáo dục…

Nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục có tác dụng tích cực đối với các hoạt động giáo dục của đơn vị. Đầu năm học, hội cha mẹ học sinh ở các lớp đã ủng hộ quỹ khen thưởng cho học sinh là 14.000.000đ, PHHS  ở các khối lớp  tặng 40  băng ghế đá ( trị giá 12 triệu đồng), chi cục thuế huyện hỗ trợ  2 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hội cựu học sinh hỗ trợ 5 suất học bổng trị giá 2.500.000đ, Mặt Trận Tổ Quốc hỗ trợ 200 quyển tập …

Ngoài ra các lớp còn tranh thủ vận động quỹ khen thưởng riêng của lớp

Hội cha mẹ học sinh của  trường hoạt động ổn định trong nhiều năm liền góp phần nâng cao hoạt động giáo dục của đơn vị.

Trong năm học đã tặng  quà cho học sinh nghèo vượt khó.Trích quỹ Chữ thập đỏ hỗ trợ  học sinh bị tai nạn, bệnh tật  (2.500.000đ), mua quà tết tặng học sinh nghèo (5.600.000đ), cấp học bổng cho học sinh cuối năm    (1.500.000đ), mua BHTN tặng học sinh nghèo (1.800.000đ).

6.5. Nhận xét, đánh giá

Hoạt động các đoàn thể, thực hiện xã hội hóa luôn được nhà trường chú trọng, các hoạt động và kết quả tiếp tục được giữ vững và phát huy.

 1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG.
 2. Ưu điểm, tiến bộ và nguyên nhân.

          Hoạt động chuyên môn của Nhà trường luôn được chú trọng, các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc dự giờ xếp loại, dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra đánh giá tay nghề giáo viên. Tất cả giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, 100% cán bộ giáo viên của trường đều biết sử dụng máy vi tính, truy cập internet. Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được thực hiện thường  xuyên thông qua các buổi Hội thảo và chuyên đề cấp trường.

– Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém và học sinh khá giỏi ở tất cả các khối lớp, do đó tỷ lệ đầu ra của học sinh là khá tốt. Học sinh tham gia đầy đủ các phong trào của các cấp đề ra như:  thi học sinh giỏi cấp huyện, thi “ Văn hay chữ tốt”, giải Toán và giải tiếng Anh qua mạng…tuy nhiên kết quả đạt được là chưa cao.

– Nguồn nhân lực và cở sở vật chất của trường ngày càng phát triển, đáp ứng được việc nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới theo chỉ đạo của Phòng Giáo Dục – Đào Tạo .

– Chi bộ nhà trường năng động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhà trường, luôn có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trở thành những cá nhân có phẩm chất chính trị đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ tốt, số lượng đảng viên của chi bộ trường tăng lên hàng năm, đến nay đã có 27 đảng viên( đạt 42,9%).

– Chính quyền và đoàn thể nhà trường phối hợp tốt trong việc thực hiện các cuộc vận động của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi đoàn giáo viên và Đội tích cực trong việc thực hiện các phong trào của ngành, của địa phương, của trường như: thể dục thể thao – văn nghệ, ngoại khóa giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, ma túy, HIV/AIDS,…góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Việc phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ của ngành là tương đối đồng bộ.

– Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được Nhà trường quan tâm, kết quả đạt được là rất tốt, như việc vận động quà Tết cho học sinh nghèo, vận động việc ủng hộ tập cho học sinh vượt khó học khá giỏi, lập quỹ khuyến học theo từng lớp do Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện hàng tháng, khen thưởng động viên cho những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập rèn luyện. Nhà trường cố gắng duy trì và phát triển công tác này trong suốt năm học 2014 – 2015.

 1. Hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân.

– Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, còn một ít giáo viên hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa đạt kết quả như mong muốn. Sinh hoạt chuyên đề của các tổ chuyên môn thiếu tính đột phá.

Nguyên nhân là do:

– Tuổi nghề của giáo viên chưa đồng đều, số giáo viên nghỉ hộ sản và được luân chuyển, mới tuyển…trong năm học nhiều nên hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy và chất lượng giảng dạy.

– Còn một số ít học sinh thiếu động cơ học tập đúng đắn, lười học, đua đòi, ham chơi, gia đình không có điều kiện kinh tế phải đi làm ăn xa nên không quan tâm được việc học của con em…dẫn đến chất lượng còn hạn chế.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở năm học 2014-2015, trường THCS Thị Trấn tập trung  đề ra phương hướng năm học 2015-2016 như sau:

 1. I. Định hướng chung

          Năm học 2015-2016 cũng là năm học tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015, Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trường THCS Thị Trấn luôn củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng của đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường, duy trì Trường đạt chuẩn quốc gia và trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 .

 1. Quy mô phát triển

          Quy mô số lượng:

– Năm học 2015 – 2016:

+ Tổng số nhân sự: 63

+ Tổng số lớp: 28

+ Tổng số học sinh: 1030

Chia ra: Tuyển mới khối 6: 300  học sinh/8 lớp (trong đó tuyển ngoài địa bàn Thị Trấn là  50 học sinh); khối 7: 243 học sinh/7 lớp; khối 8: 266 học sinh/7 lớp; khối 9: 207 học sinh/6 lớp ; chuyển đến ở các khối 14 học sinh.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

 1. Tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
 2. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục học sinh.
 3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.
 4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đọa đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
 5. Duy trì trường chuẩn quốc gia.

6.Tập trung bổ sung hồ sơ kiểm định chất lượng.

 1. Nhiệm vụ cụ thể
 2. Kiểm tra, thi và kiểm định chất lượng giáo dục

– Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

– Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học, sản phẩm ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

– Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề .

– Tổ chức kiểm tra học kì đúng qui chế..

– Tổ chức xét tốt nghiệp .

 1. Tổ chức cán bộ:

– Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

 1. Công tác thanh tra:

–  Thực hiện kiểm tra nội bộ  .

– Tập trung tổ chức kiểm tra  đúng qui chế .

 1. Kế hoạch tài chính

-Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định.Sử dụng quỹ ngoài ngân sách đúng mục đích, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 1. Công nghệ thông tin:

– Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

 1. Công tác đoàn thể, xã hội hóa:

– Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của PHHS để khen thưởng học sinh cuối năm.

 1. Công tác xây dựng cơ bản:

–  Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

 1. Cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt:

Đẩy mạnh cải cách hành chính Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt ” tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

– Quán triệt mục đích, yêu cầu  năm học 2015 – 2016 theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tới toàn thể cán bộ, viên chức và các bộ phận trong đơn vị;  gửi các cơ quan quản lý chủ quản, chính quyền địa phương và được công khai trong toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh trong nhà trường để :

+Tăng cường phối hợp sự hỗ trợ giữa gia đình- nhà trường – xã hội để duy trì sĩ số học sinh  .

+Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

Báo cáo tổng kết  trên cơ sở thực tế hoạt động của các bộ phận và kết quả mọi mặt trong thực hiện công tác giáo dục của đơn vị và được đóng góp của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, thành văn bản báo cáo kết quả hoạt động chỉ đạo của chi bộ Đảng, của chính quyền và đoàn thể nhà trường;

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  năm học 2015-2016 của trường THCS Thị Trấn.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:–          Đảng ủy, UBND Thị Trấn;-          Phòng GD&ĐT;-          Ban đại diện CMHS trường;

–          Các bộ phận trong nhà trường;

–          Lưu VT.

                                                                                              

  

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)